Descobreix les diverses oportunitats en venda.

carteras en venta
OPORTUNITATS EN VENDA

Contacta directament amb els propietaris d’aquestes oportunitats en venda.

Descobreix totes les oportunitats off market.

propiedad vertical
propiedad vertical
PROPIETAT VERTICAL

Tots els edificis en règim de propietat vertical diferenciats pel seu ús principal.

Veure video
solares y obras
SOLARS I OBRES

Descobreix tots els solars o sòls reparcel·lats, les obres – parades o en curs – i aquelles edificacions que puguin estar acabades però que no es troben actualitzades al cadastre.

Veure video
solares y obras
suelos en desarrollo
solares y obras
SÒLS EN GESTIÓ

Coneix els sòls en sectors pendents de desenvolupament segons informació de la Comunitat Autònoma.

Veure video
analisis de interes
ANÀLISIS D’INTERÈS

Aquí et mostrem aquelles anàlisis d’oportunitats que estem convençuts poden ser del teu interès.

propiedad vertical residencial
analisis de interes
PROP. VERT. RESIDENCIAL A BCN <600M2

Edificis residencials en propietat vertical a Barcelona ciutat amb una superfície construïda sobre rasant menor o igual a 600m2. Elevada probabilitat de no tenir HPO en una potencial rehabilitació integral.

Veure video
analisis de interes
NAUS INDUSTRIALS EN SÒL RESIDENCIAL O MIXTE

Descobreix aquelles naus industrials en propietat vertical que es troben en sòl residencial o mixt.

Veure video
naves industriales en suelo residencial
moratoria
analisis de interes
MORATÒRIA COSTA BRAVA

Coneix on no es pot construir per saber on sí es pot invertir!

Informació s / Aprovació Inicial del PDU del Litoral de Girona.

Veure video

I MOLTS MÉS!

catastro
catastro
CADASTRE

Informació cadastral de parcel·les i edificacions.

Integrem la informació urbanística més rellevant per a la presa intel·ligent de decisions.

urbanismo clasificacion suelo
urbanismo
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Coneix la classificació urbanística del sòl.

urbanismo
INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Informació urbanística definida per la Comunitat Autònoma i accés a la normativa municipal.

urbanismo
urbanismo desnivel
urbanismo
TERRITORI AMB DESNIVELL > 20%

S’indiquen aquelles zones en què el desnivell del terreny és superior al 20%.

Es mostren els valors mitjans per a venda i lloguer, d’obra nova i segona mà, per a cada zona censal d’Espanya.

venta plurifamiliar
carteras en venta
HABITATGE PLURIFAMILIAR

*Venda de segona mà

S’inclou una estimació de la valor de repercussió de sòl urbanitzat.

carteras en venta
HABITATGE UNIFAMILIAR
venta unifamiliar